ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รักนักมักหน่าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักนักมักหน่าย

    หมายถึง รักกันสนิทสนมกันมากก็ขาดความเกรงใจกัน

    สำนวนไทย