ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รอดปากเหยี่ยวปากกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รอดปากเหยี่ยวปากกา

    หมายถึง พ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด.

    สำนวนไทย