ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รกคนดีกว่ารกหญ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รกคนดีกว่ารกหญ้า

    หมายถึง เลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้

    สำนวนไทย