ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยื่นจมูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยื่นจมูก

    หมายถึง เข้าไปสอดแทรกในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน, เสือก.

    สำนวนไทย