ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยืมจมูกคนอื่นหายใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

    หมายถึง อาศัยผู้อื่นทำงานให้มักไม่สะดวกเหมือนทำด้วยตนเอง, พึ่งจมูกคนอื่นหายใจ หรือ เอาจมูกผู้อื่นมาหายใจ ก็ว่า.

    สำนวนไทย