ยืนกระต่ายขาเดียว

สำนวนไทย

หมายถึงพูดยืนยันอยู่คำเดียว โดยไม่เปลี่ยนความคิดเดิม, มักพูดว่า ยืนกระต่ายขาเดียว.

1