ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยืนกระต่ายขาเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยืนกระต่ายขาเดียว

    หมายถึง พูดยืนยันอยู่คำเดียว โดยไม่เปลี่ยนความคิดเดิม, มักพูดว่า ยืนกระต่ายขาเดียว.

    สำนวนไทย