ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ยกยอปอปั้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยกยอปอปั้น

    หมายถึง ยกให้, มอบให้, เช่น ยกยอปอปั้นลูกสาวให้เขาไป; ยกย่องเกินจริง เช่น ยกยอปอปั้นให้เป็นคุณหญิง.

    สำนวนไทย