ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มือใครยาวสาวได้สาวเอา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มือใครยาวสาวได้สาวเอา

    หมายถึง แข่งกันในการเอาผลประโยชน์

    สำนวนไทย