ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มะนาวไม่มีน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มะนาวไม่มีน้ำ

    หมายถึง พูดห้วน ๆ.

    สำนวนไทย