ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ภูเขาเลากา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ภูเขาเลากา

    หมายถึง มากมายก่ายกอง

    สำนวนไทย