ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ภาวนากันตาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ภาวนากันตาย

    หมายถึง ทําบุญเพื่ออวดผู้อื่น ไม่ใช่ทําด้วยใจบริสุทธิ์, มักพูดเข้าคู่กับ ภาวนากันตาย.

    สำนวนไทย