ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

    หมายถึง รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร

    สำนวนไทย