สํานวนไทย

ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

หมายถึง รู้ที่ต่ำที่สูง รู้อะไรควรไม่ควร

Posted on by Admin

หมายถึง ความแตกต่างทางฐานะ และชนชั้น, มักใช้ในความปฏิเสธ

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
  • ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"