ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฟังหูไว้หู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟังหูไว้หู

    หมายถึง การรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แต่ไม่เชื่อทั้งหมดในทันที แต่รับฟังไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่

    สำนวนไทย