ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พิมเสนแลกเกลือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พิมเสนแลกเกลือ

    หมายถึง ลดตัวลงไปทำสิ่งที่ต่ำกว่า ไม่คู่ควร

    สำนวนไทย