ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พลอยฟ้าพลอยฝน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พลอยฟ้าพลอยฝน

    หมายถึง ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ร่วมรับเคราะห์ไปกับเขาด้วย.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "พลอยฟ้าพลอยฝน"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
เคราะห์หามยามร้ายเคราะห์ร้าย
กรวดน้ำคว่ำกะลาตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย
กรวดน้ำคว่ำขันการตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย เลิกไม่คบหาสมาคมกันต่อไป
ปล่อยนกปล่อยปลาทําให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม เช่น สะเดาะโซ่ตรวน สะเดาะกุญแจ; ทำให้หมดสิ้นไปหรือเบาบางลง เช่น ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์.
ปลาติดร่างแหคนที่พลอยได้รับเคราะห์กรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพันด้วย, ปลาติดร่างแห ก็ว่า.
ทั้งขึ้นทั้งล่องมีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทํานองไม่ดี).
พร้อมหน้าพร้อมตารวมอยู่เป็นจํานวนมากอย่างพร้อมเพรียงกัน (ใช้แก่คนที่มีความเกี่ยวข้องกัน) เช่น มากันพร้อมหน้า มากันพร้อมหน้าพร้อมตา.
ชุบมือเปิบฉวยโอกาส เอาสิ่งของคนอื่นทำจนสำเร็จแล้วมาเป็นประโยชน์ของตน โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอะไรมาก่อนเลย
น้ำท่วมปากการรู้อะไรแล้วพูดไม่ได้ พูดไม่ออกไม่สามารถพูดออกมาได้ เพราะมีความจำเป็นบางอย่างหรือเพราะเกรงจะมีภัยมาถึงตนเองแก่ตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย