ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝันกลางวัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝันกลางวัน

    หมายถึง นึกฝันถึงสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงได้.

    สำนวนไทย