ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง

    หมายถึง สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย, ทําการอันใดที่เป็นสิ่งสําคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป, นํ้าสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน ก็ว่า.

    สำนวนไทย