ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผ้าขี้ริ้วห่อทอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

    หมายถึง ผู้ที่มีฐานะร่ำรวย แต่ทำตัวสมถะหรือแต่งตัวซ่อมซ่อ

    สำนวนไทย