ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผู้หญิงยิงเรือ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผู้หญิงยิงเรือ

    หมายถึง ผู้หญิงทั่วไป เช่น ของพม่าเป็นเรื่องของพระอินทร์ ดูสนิทกว่าที่จะให้ผู้หญิงยิงเรือ, ผู้หญิงริงเรือ ก็ว่า เช่น เห็นผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลือง. (อภัย).

    สำนวนไทย