ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผีไม่มีศาล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผีไม่มีศาล

    หมายถึง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ผีไม่มีศาล"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
หัวนอนปลายตีนหลักแหล่ง, ที่ต่ำที่สูง
กาหลงรังผู้ที่ไปหลงติดอยู่ ณ บ้านใดบ้านหนึ่งแล้วไม่ยอมกลับบ้านของตน ผู้เร่ร่อนไปไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่ง