ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผีซ้ำด้ำพลอย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผีซ้ำด้ำพลอย

    หมายถึง ถูกซ้ำเติมขณะที่กำลังมีเรื่องทุกข์ร้อน

    สำนวนไทย