ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผักต้มขนมยำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผักต้มขนมยำ

    หมายถึง ผสมผเสปนเปกันยุ่ง.

    สำนวนไทย