ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ผงเข้าตาตัวเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผงเข้าตาตัวเอง

    หมายถึง เมื่อปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผู้อื่น ช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่เมื่อเกิดแก่ตน กลับแก้ไขไม่ได้.

    สำนวนไทย