ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปิดประตูตีแมว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปิดประตูตีแมว

    หมายถึง รังแกคนไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนีรอดไปได้.

    สำนวนไทย