ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

    หมายถึง ยังเป็นเหมือนเด็กไม่มีความคิด เป็นการว่ากล่าวตำหนิคนที่ชอบอวดดี คิดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่น

    สำนวนไทย