ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากเหยี่ยวปากกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากเหยี่ยวปากกา

    หมายถึง ภัยอันตราย.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ปากเหยี่ยวปากกา"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
หนีเสือปะจระเข้หนีภัยอันตรายอย่างหนึ่งแล้วต้องพบภัยอันตรายอีกอย่างหนึ่ง
รอดปากเหยี่ยวปากกาพ้นอันตรายมาได้อย่างหวุดหวิด.
หน้าสิ่วหน้าขวานอยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกําลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น.
ฝ่าคมหอกคมดาบเสี่ยงภัยในสงคราม, เสี่ยงอันตรายจากอาวุธนานาชนิด.
นกรู้ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.
กระต่ายแหย่เสือการไปล้อเล่น ท้าทายกับผู้ที่มีอำนาจ บารมีมากกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้
กล้านักมักบิ่นคนที่มีความกล้ามากเกินไป หรือทำตัวอวดฉลาดอาจจะต้องพบเจอกับอันตราย
ถอดเขี้ยวถอดเล็บละพยศ, ละความเก่งกาจ, เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไปลดความอันตรายความทะเยอทะยานลง
แช่งชักหักกระดูกการแช่งด่าผู้อื่นด้วยความตั้งใจมุ่งร้าย เพื่อให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง