ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากหอยปากปู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากหอยปากปู

    หมายถึง ชอบนินทาเล็กนินทาน้อย; ไม่กล้าพูด, พูดไม่ขึ้นหรือพูดไม่มีใครสนใจฟัง (ใช้แก่ผู้น้อย).

    สำนวนไทย