ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากปลาร้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากปลาร้า

    หมายถึง ชอบพูดคำหยาบ.

    สำนวนไทย