ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

    หมายถึง พูดดีแต่คิดร้าย

    สำนวนไทย