ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

สำนวนไทย

หมายถึงพูดดีแต่คิดร้าย

1