ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปั้นน้ำเป็นตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปั้นน้ำเป็นตัว

    หมายถึง สร้างเรื่องเท็จให้เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา.

    สำนวนไทย