สำนวนไทย

ปอกกล้วยเข้าปาก

สำนวนไทย

หมายถึงง่าย, สะดวก.

1