ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปอกกล้วยเข้าปาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปอกกล้วยเข้าปาก

    หมายถึง ง่าย, สะดวก.

    สำนวนไทย