ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปล่อยนกปล่อยปลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปล่อยนกปล่อยปลา

    หมายถึง ทําให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม เช่น สะเดาะโซ่ตรวน สะเดาะกุญแจ; ทำให้หมดสิ้นไปหรือเบาบางลง เช่น ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปล่อยนกปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์.

    สำนวนไทย