ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปลายอ้อปลายแขม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลายอ้อปลายแขม

    หมายถึง ที่ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้, ที่ยังอยู่ห่างไกล.

    สำนวนไทย