สํานวนไทย

ปลาติดร่างแห

หมายถึง คนที่พลอยได้รับเคราะห์กรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพันด้วย, ปลาติดร่างแห ก็ว่า.

Posted on by Admin

หมายถึง คนที่พลอยรับเคราะห์กรรมกับคนอื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพัน

หมายเหตุ ปลาติดหลังแห ก็ว่า

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ปลาติดร่างแห
  • ปลาติดร่างแห

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"