ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปลาติดร่างแห"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลาติดร่างแห

    หมายถึง คนที่พลอยได้รับเคราะห์กรรมร่วมกับผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีส่วนพัวพันด้วย, ปลาติดร่างแห ก็ว่า.

    สำนวนไทย