ปลากระดี่ได้น้ำ

สำนวนไทย

หมายถึงแสดงท่าทางดีใจจนเกินงาม

1