ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปลากระดี่ได้น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลากระดี่ได้น้ำ

    หมายถึง แสดงท่าทางดีใจจนเกินงาม

    สำนวนไทย