ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บ้าห้าร้อยจำพวก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ้าห้าร้อยจำพวก

    หมายถึง บ้ามากมายหลายประเภท.

    สำนวนไทย