สํานวนไทย

บ้วนน้ำลายแล้วกลืน

หมายถึง พูดจากลับกลอก

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • บ้วนน้ำลายแล้วกลืน

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"