ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บ้วนน้ำลายแล้วกลืน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ้วนน้ำลายแล้วกลืน

    หมายถึง พูดจากลับกลอก

    สำนวนไทย