ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บ่างช่างยุ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ่างช่างยุ

    หมายถึง คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน.

    สำนวนไทย