ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "บุญมาวาสนาส่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุญมาวาสนาส่ง

    หมายถึง เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.

    สำนวนไทย