สํานวนไทย

บุญมาวาสนาส่ง

หมายถึง เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย บุญมาวาสนาส่ง หมายถึง:

  1. (สํา) เมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.

ภาพประกอบ

  • บุญมาวาสนาส่ง

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"