ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำผึ้งเดือนห้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำผึ้งเดือนห้า

    หมายถึง คนที่มีเสียงหวานไพเราะ

    สำนวนไทย