ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา

    หมายถึง มีน้ำใจตอบแทนกัน

    สำนวนไทย