ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำน้อยแพ้ไฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำน้อยแพ้ไฟ

    หมายถึง ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.

    สำนวนไทย