ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำตาเป็นเผาเต่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำตาเป็นเผาเต่า

    หมายถึง ร้องไห้น้ำตาไหลพราก

    สำนวนไทย