ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "น้ำซึมบ่อทราย"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  น้ำซึมบ่อทราย

  หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ.

  สำนวนไทย

 • 2/2

  น้ำซึมบ่อทราย

  หมายถึง หาได้มาเรื่อย ๆ

  สำนวนไทย