ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นิ่งเป็นสิงโตหิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นิ่งเป็นสิงโตหิน

    หมายถึง นิ่งเฉยไม่มีท่าทีใด ๆ

    สำนวนไทย