ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นอนหลับทับสิทธิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นอนหลับทับสิทธิ์

    หมายถึง ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.

    สำนวนไทย