ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นอนหลับทับสิทธิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นอนหลับทับสิทธิ์

    หมายถึง ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมีอยู่เมื่อถึงคราวจะใช้, ทับสิทธิ์ ก็ว่า.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "นอนหลับทับสิทธิ์"   ได้แก่

สำนวนไทย
หมาในรางหญ้าคนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้, หมาหวงราง ก็ว่า.
หัวไม่วาง หางไม่เว้นถูกเรียกใช้ โดนใช้งานอย่างหนักอยู่ตลอด ไม่ได้ว่างเว้น
ทนายหน้าหอหัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย.
ติดสอยห้อยตามคอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย
นกต่อคนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).
รกคนดีกว่ารกหญ้าเลี้ยงคนไว้ยังใช้งานได้
ใช้แมวเฝ้าปลาย่างฝากของไว้กับผู้ที่อยากได้ ของนั้นย่อมสูญหาย
กินเส้นชอบกัน เข้ากันได้ มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินเส้นกัน
ดอกทองหญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคําด่า)

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด