ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ

    หมายถึง อาการที่สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

    สำนวนไทย