ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ทำได้อย่างเป็ด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทำได้อย่างเป็ด

    หมายถึง ทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่เป็นเลิศสักอย่าง

    สำนวนไทย