สำนวนไทย

ถ่านไฟเก่า

หมายถึง ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้นถ่านไฟเก่า หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย