ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ต้นร้าย ปลายดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ต้นร้าย ปลายดี

    หมายถึง ตอนแรกประพฤติตัวไม่ดี แต่ภายหลังกลับสํานึกตัวได้แล้วประพฤติดีตลอดไป ตอนต้นไม่ดีไปดีเอาตอนหลัง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ต้นร้าย แต่ ปลายดี

    สำนวนไทย